پژوهشگر تاریخ هنر

تحصیلات

 • کارشناسی نقاشی دانشگاه سوره
 • کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه پیام نور

فعالیت‌های تخصصی

 • منتقد هنر و محقق، مدرس تاریخ و نظریه‌ی هنر
 • دبیر ارشد مجله‌ی «کارنما»
 • همکاری با مجله‌‌های «حرفه هنرمند» و «شبکه‌ی آفتاب»
 • تدریس در آموزشگاه چارسوی هنر، مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، و درس‌گفتارهای کارنما
 • دبیر پروژه‌ی «گفتارها؛ تاریخ شفاهی هنر ایران» 

نمایشگاه‌های گروهی

 • خودنگاره، گالری محسن، ۱۳۸۸
 • فیگوراسیون، گالری اعتماد، ۱۳۸۸
 • نمایشگاه گروهی، گالری نار، ۱۳۸۸
 • طراحی معاصر، گالری محسن، ۱۳۸۹
 • نمایشگاه گروهی، گالری ماه‌مهر، ۱۳۸۷
 • دوسالانه‌ی نقاشی دامون‌فر،
 • فرهنگ‌سرای نیاوران، ۱۳۸۶

درس‌های میلاد رستمی در مهرازی

تاریخ هنر

بدون امتیاز 0 رای
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان