مدرس تاریخ فشن

تحصیلات

  • دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر
  • کارشناسی طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر

سوابق آموزشی و پژوهشی

  • استاد مدعو دانشکده هنر، گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه شریعتی
  • استاد مدعو دانشکده هنر، گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ
  • مدیر گروه گروه طراحی پارچه و لباس مرکز جامع فرهنگ و هنر واحد 18 تهران
  • استاد مدعو گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه جامع علمی، کاربردی

درس‌های مرضیه زارع در مهرازی

مبانی فرم و فضا

بدون امتیاز 0 رای
1,123,000 تومان
1,123,000 تومان

تاریخ فشن

بدون امتیاز 0 رای
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان