کارشناس منابع انسانی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد HR-MBA دانشگاه تهران(رتبه اول)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف(رتبه اول فارغ التحصیلان)
 • کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

توانایی و مهارت ها

 • محقق و نویسنده در حوزه اشتیاق سازمانی(employee engagement)
 • محقق و نویسنده در حوزه تقدیر از کارمندان
 • محقق و نویسنده در حوزه تجربه کارکنان
 • محقق و مشاور در زمینه مدیریت
 • منابع انسانی استارتاپ‌ها
 • طراح و مجري کانون ارزیابی
 • ارزیاب مصاحبه گر در کانون‌هاي ارزیابی
 • مدرس کارگاه‌هاي مهارت‌هاي رفتاري
 • اجراي برنامه‌هاي عملی بهبود اشتیاق سازمانی
 • آشنا با فرآیندهاي کوچینگ
 • تدوین سیستم‌هاي مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد، سیستم‌هاي جبران خدمت، فرآیند جذب و نگهداري نیروي انسانی)

تجارب کاری

 • مدیرعامل موسسه مشاوره مدیریت آرنیک
 • مدیر پروژه کانون‌هاي ارزیابی موسسه معنا
 • مشاور منابع انسانی استارتاپ داریک پارس
 • مشاور منابع انسانی شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
 • مشاور منابع انسانی کارگزاري مفید
 • مدیر وبسایت مشاوره اچ آر تایمز و آرنیک
 • مشاور منابع انسانی: شرکت مشاوره پوینده دهکده جهانی
 • مدیر پروژه طراحی مرکز تماس وبسایت چیستا

درس‌های شیدا جعفری در مهرازی

منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
748,000 تومان
748,000 تومان