تاریخ هنر

بدون امتیاز 0 رای
1,320,000 تومان

سرفصل‌های درسی هنر صدر مسیحیت تا رنسانس بارُک و رُکُکو نئوکلاسیسیزم تا رمانتیسم رئالیسم امپرسیونیسم سمبولیسم و پست‌امپرسیونیسم کوبیسم، دادا،…

1,320,000 تومان