پارچه شناسی – حضوری

بدون امتیاز 0 رای
1,525,000 تومان

سرفصل‌های درسی آموزش الیاف نساجی آموزش شناسایی الیاف به روش‌های فنی آشنایی با بافت های پایه ای پارچه آموزش لیبل‌های…

1,525,000 تومان