مبانی فرم و فضا

بدون امتیاز 0 رای
936,000 تومان

سرفصل‌های درسی آشنایی با مفاهیم نقطه، خط، سطح مفاهیم اشکال و احجام ترکیب‌بندی و تعادل ریتم و حرکت هماهنگی یا…

936,000 تومان