مبانی فرم و فضا

بدون امتیاز 0 رای
936,000 تومان

سرفصل‌های درسی آشنایی با مفاهیم نقطه، خط، سطح مفاهیم اشکال و احجام ترکیب‌بندی و تعادل ریتم و حرکت هماهنگی یا…

936,000 تومان

زبان رنگ در فشن

بدون امتیاز 0 رای
897,000 تومان

سرفصل‌های درسی زبان فشن و سواد بصری زبان رنگ‌ها درک چرخه رنگ‌ها الهام در انتخاب رنگ

897,000 تومان

اسکچ

بدون امتیاز 0 رای
737,000 تومان

سرفصل‌های درسی اصول اولیه کشیدن مانکن و اندام نحوه قرارگیری لباس بر بدن کشیدن اجزای مختلف لباس مثل آستین، یقه،…

737,000 تومان

ادراک دیزاین و تفکر خلاق

بدون امتیاز 0 رای
624,000 تومان

سرفصل‌های درسی چرا به خلاقیت نیاز داریم؟ چگونه می‌توان خلاق بود؟ – کارکرد ذهن – ذهن تازه‌کار – تکنیک‌ها و…

624,000 تومان

منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
624,000 تومان

سرفصل‌های درسی مفاهیم مرتبط با دانش منابع انسانی شرایط اقتضایی ادراک و تفاوت‌های درکی شخصیت و ویژگی‌های رفتاری عملکردهای مغز…

624,000 تومان