بازگشت
مهدیس بلوچی

مهدیس بلوچی

طراح لباس
فرشاد حیدری

فرشاد حیدری

متخصص اریگامی
سارا مهدیان

سارا مهدیان

طراح لباس و پارچه
الناز بهزادی نیا

الناز بهزادی‌نژاد

کارشناس الگوسازی و دوخت
مریم سلیم‌زاده

مریم سلیم‌زاده

مدرس پارچه‌سازی
مهرآرا مولوی

مهرآرا مولوی

طراح لباس - مد پایدار
فرشید باغستانی

فرشید باغستانی

کارشناس نساجی
شیدا جعفری

شیدا جعفری

کارشناس منابع انسانی
ماندانا درخشانفر

ماندانا درخشانفـر

طراح الگوساز
عطا فروغی

عطا فروغی

کارشناس طراحی دیجیتال
مسعود طالاری

مسعود طالاری

کارشناس پارچه