بازگشت
رامین خطیبی

رامین خطیبی

راهبر طراحی محصول

زمینه کاری

  • راهبر طراحی محصول
  • طراحی محصولات دیجیتال
  • تشکیل تیم‌های محصول
  • ارائه راهکار‌های طراحی در شرکت‌ها و استارتاپ‌ها

تجارب حرفه‌ای

  • طراحی محصولات تمرینی بازیکنان، باشگاه Fulham انگلستان
  • طراحی اپلیکیشن موسیقی درمانی، دانشگاه  Kent انگلستان
  • طراحی محصول آموزشی برای کودکان زیر چهار‌سال، دانشگاه UMass آمریکا
  • معاونت خلاقیت، شرکت سمسون اپز لبنان
  • طراحی و توسعه اپلیکیشن تاپ
  • بنیان ‌گذار آکادمی دیزاین

سایر اعضاء