اساتید مهرازی
لیست اساتید مجموعه :                                        فیلتر بر اساس : 
 نام و نام خانوادگیمشخصاتپروفایل
آیدین جوانی دیزجی
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی

  متولد : 12/1/1359

امیرحسین گلشنی کیا
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی

  متولد : 25/6/1361

میرزا کوچک خوشنویس
  دکتری - معماری

  متولد : 30/5/1337

عبداله نصرالهی
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناهای تاریخی

  متولد : 5/7/1360

سوالی دارید ؟