شریف رضوی

شریف رضوی

مدیرعامل موسسه گفتمان تمدن آینده مُدارا
یاسمن مولوی

یاسمن مولوی

تصویرساز لباس
رامین خطیبی

رامین خطیبی

راهبر طراحی محصول
مرضیه زارع

مرضیه زارع

مدرس دانشگاه
میلاد رستمی

میلاد رستمی

پژوهشگر تاریخ هنر
فرنوش لواسانی

فرنوش لواسانی

مدیر داخلی
کیمیا نظری

کیمیا نظری

گرافیست
آیدین جوانی

آیدین جوانی

مدیرمسئول
سارا مشفق‌نیا

سارا مشفق‌نیا

مدیرعامل