امیرحسین مهدی زاده

امیرحسین مهدی‌زاده

طراح لباس

تحصیلات

تجارب حرفه‌ای

  • همکاری با برند‌های
  • Alexander McQueen
  • Marjan Pejoski
  • بنیان‌گذار برند امیرحسین

سایر اعضاء