نمایش محتوای خبر
 عنوان خبر : آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد مرمت 96
 زمان ارسال خبر : 28/5/1395 14:10 

این برنامه شامل منابع، دوره های آموزشی (کارگاه های درسی) بصورت حضوری و مجازی و برنامه آزمونها همراه با سیلابس آزمونهاست.

برنامه کنکور کارشناسی ارشد مرمت 1396 مهرازی امسال نیز بصورت کارگاهی تدوین شده تا امکان حضور دانشجویان از سایر شهرها نیز فراهم گردد، همچنین با توجه به موضوعی بودن کارگاه ها دانشجویان می توانند هر کارگاه را بنا بر نیاز خود ثبت نام نمایند. 
همچنین برای آندسته از عزیزانی که به هر دلیل امکان حضور در تهران را ندارند دوره های مجازی تدوین شده است که برنامه این دوره ها نیز در دفترچه آمده است
 

دفترچه راهنمای دوره های ارشد