نمایش محتوای خبر
 عنوان خبر : آخرین اعتبار کارتهای 80درصدی
 زمان ارسال خبر : 4/12/1394 20:25 

به اطلاع دارندگان  کارت تخفیف 80% مهرازی می رسانیم که این کارت تا پایان سال 1394 اعتبار دارد و در صورت عدم استفاده، از سال آینده فاقد اعتبار خواهد بود
این کارت قابل استفاده برای دوره های زیر خواهد بود:
ٔ■ نرم افزارهای معماری شامل:
Autocad
3Ds Max
Revit
Rhino
V-ray
Grasshopper
Photoshop
■ فاز ۲ معماری
■ اسکیس معماری
.
برای استفاده از این کارت تخفیف هرچه سریعتر با موسسه تماس بگیرید
88914346
88915683
مهرازی