نمایش محتوای خبر
 عنوان خبر : دسترسی آزاد به سلسله کنفرانسهای آجر و مصالح معماری
 زمان ارسال خبر : 31/6/1394 7:43 

شما می توانید با مراجعه به آدرس زیر دسترسی آزاد به مجموعه مقالات کنفرانسهای بین المللی آجر و مصالح معماری داشته باشید، این مقالات توسط دانشگاه Minho به اشتراک گذارده شده اند.

در این سایت علاوه بر دسترسی به تمام مقالات ادوار گذشته بصورت متن کامل (Full Paper) امکان جستجو یک مقاله و یا متن خاص نیز میسر می باشد. 

 

 

http://www.hms.civil.uminho.pt/ibmac/#proceedings