نمایش گروه های آموزشی
گروه آموزشی اسکیس

 اسکیس (مبانی تا پیشرفته)

 

طول دوره: 49 ساعت

 

سرفصلهای دوره:

 

• مبانی اسکیس و عناصر اولیه طراحی (نقطه، خط، اشکال، هاشور، احجام، فرم ها)؛

 

• اسکیس و اصول پرسپکتیو خطوط موازی با دست آزاد؛

 

• اسکیس و اصول سیستم تصویری، تصاویر هندسی با دست آزاد؛

 

• اسکیس و اصول پرسپکتیو کاربردی با دست آزاد شامل: پرسپکتیو یک نقطه ای، پرسپکتیو دو نقطه ای و پرسپکتیو سه نقطه ای؛

 

• اسکیس و تکنیک های راندو تک رنگ؛

 

• اسکیس و طراحی دست آزاد موضوعی فضاهای معماری و معماری داخلی. پروژه و تحلیل؛

 

• اسکیس و طراحی عناصر معماری و المان های محیطی و طبیعت (درختان، آسمان، بافت، انسان، متریال و...)

 

 

استاد: مهندس ایزدیار آهی

لیست دوره ها
لیست کلاس ها
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
12/10/1395
:: اسکیس - کد 9502
مکان : مهرازی دوره : اسکیس
یکشنبه و سه شنبه
17.30 الی 21
10 نفر
لیست جزوات آموزشی