نمایش گروه های آموزشی
گروه آموزشی معماری

لیست کلاس ها
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
16/10/1395
:: فاز 2 معماری - کد 9502
مکان : مهرازی دوره : دوره های مهارتی
پنجشنبه
15 الی 18
10 نفر
لیست جزوات آموزشی
 عنوانمشخصاتقیمتخرید

معماری ایران از دید صاحب نظران ایرانی - کد 31
منا احسانگر
سال 1385
25 صفحه
5000 تومان

درونگرایی و برونگرایی در معماری ایران - کد 29
سمانه حسنوی
سال 1385
47 صفحه
10000 تومان

جزوه معماری جهان - کد 27
دکتر دادخواه
سال 1391
صفحه
6500 تومان

سیر تحول و دگرگونی فرم و کالبد در معماری ایران - کد 25
آیدین جوانی دیزجی
سال 1385
101 صفحه
20000 تومان

فرم در معماری ایران (با تحلیل فرم بناهای پیش از اسلام) - کد 24
نازنین میلانی
سال 1385
55 صفحه
12000 تومان

مفهوم فضا در معماری ایران - کد 23
علیرضا گرکانی
سال 1385
71 صفحه
15000 تومان

معماری ایران از دید ویل دورانت - کد 22
رضوان راسخ - سارا زندی پویا
سال 1385
40 صفحه
8500 تومان

باغ و چهارباغ در معماری ایران - کد 20
محمد فرزانه
سال 1385
39 صفحه
8000 تومان

نمادپردازی عدد 4 در معماری ایران - کد 18
محمدحسین پیش بین
سال 1385
31 صفحه
7000 تومان

بررسی و شناخت معماری ایران (از کهن تا پیش از اسلام) - کد 17
کبری قربانی
سال 1385
90 صفحه
19000 تومان

معماری معاصر ایران - کد 10
دکتر میرزا کوچک خوشنویس
سال 1387
45 صفحه
7000 تومان

معماری اسلامی - کد 3
مهندس آیدین جوانی، مهندس لاله هفشجانی
سال 1386
47 صفحه
10000 تومان