نمایش گروه های آموزشی
گروه آموزشی مرمت
لیست دوره ها
لیست کلاس ها
لیست جزوات آموزشی
 عنوانمشخصاتقیمتخرید

بافت دانشگاه شهید بهشتی (بازنویسی شده) - کد 34
گروه مرمت دانشگاه شهید بهشتی
سال 1387
210 صفحه
40000 تومان

مجموعه تصاویر قدیمی بناهای تاریخی ایران - کد 30
گروه مرمت انجمن مهرازی ایران
سال 1387
صفحه
6500 تومان

سازه های سنتی - کد 26
دکتر تهرانی
سال 1391
صفحه
6500 تومان

مقالات و پاورپوینتهای ویژه مبانی نظری - کد 19

سال 1392
صفحه
6500 تومان

خلاصه کتاب "هنر ایران" - آندره گدار - کد 16
سعیده بیات
سال 1385
55 صفحه
12000 تومان

آسیب شناسی - کد 12
دکتر میرزا کوچک خوشنویس
سال 1385
31 صفحه
7000 تومان

ویژه نامه های مجلات هفت شهر - کد 9
سازمان عمران و بهسازی
سال
صفحه
6500 تومان

مبانی نظری مرمت - کد 8
دکتر رضازاده
سال 1385
40 صفحه
9000 تومان

مبانی نظری مرمت - کد 6
دکتر میرزا کوچک خوشنویس
سال 1385
31 صفحه
7000 تومان

خلاصه کتب مرمتی - جلد 1 - کد 4
گروه مرمت انجمن مهرازی ایران
سال 1389
110 صفحه
24000 تومان

مهرازی ایران - کد 2
دکتر رنجبر
سال 1386
105 صفحه
22000 تومان