اساتید مهرازی
لیست اساتید مجموعه :                                        فیلتر بر اساس : 
 نام و نام خانوادگیمشخصاتپروفایل
حسین نوشیر
  لیسانس - عکاسی

  متولد : 25/5/1359

حسن نوبهاری
  فوق لیسانس - معماری داخلی

  متولد : 25/5/1359

سعید عباسپور
  لیسانس - مرمت و احیا بناهای تاریخی

  متولد : 24/10/1364

میلاد شهسواری
  فوق لیسانس - عمران

  متولد : 25/8/1362

ایزدیار آهی
  لیسانس -

  متولد : 11/7/1394

سجاد حیدرزاده
  لیسانس - معماری

  متولد : 6/7/1359

احمد شیخی
  فوق لیسانس - معماری

  متولد : 25/6/1359

عبداله نصرالهی
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناهای تاریخی

  متولد : 5/7/1360

پرهام مرادی
  لیسانس - معماری

  متولد : 13/10/1367

شهرام برادران
  فوق لیسانس - معماری

  متولد : 8/7/1351

شاهین دشته
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی

  متولد : 23/11/1361

علی غیاثوند
  فوق لیسانس - معماری پارامتریک

  متولد : 10/1/1358

کیا تدین
  دکتری - منظر

  متولد : 10/1/1366

مهدی موحدی
  لیسانس - معماری

  متولد : 1/1/1361

علیرضا اسفندیاری
  فوق لیسانس - معماری

  متولد : 7/5/1361

امیر اشکان راد
  فوق دیپلم - ساختمان

  متولد : 12/6/1357

سامان هودفر
  فوق لیسانس - معماری

  متولد : 4/5/1362

میرزا کوچک خوشنویس
  دکتری - معماری

  متولد : 30/5/1337

امیرحسین گلشنی کیا
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی

  متولد : 25/6/1361

آیدین جوانی دیزجی
  فوق لیسانس - مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی

  متولد : 12/1/1359

12
سوالی دارید ؟