نحوه ثبت نام: ارسال نام و نام خانوادگی + نام شهر + ایمیل (برای ارسال کارنامه کشوری) به سامانه پیام کوتاه مهرازی: 09212545134 نحوه ثبت نام: ارسال نام و نام خانوادگی + نام شهر + ایمیل (برای ارسال کارنامه کشوری) به سامانه پیام کوتاه مهرازی: 09212545134 این برنامه شامل منابع، دوره های آموزشی (کارگاه های درسی) بصورت حضوری و مجازی و برنامه آزمونها همراه با سیلابس آزمونهاست. نحوه ثبت نام: ارسال نام و نام خانوادگی + نام شهر + ایمیل (برای ارسال کارنامه کشوری) به سامانه پیام کوتاه مهرازی: 09212545134 نحوه ثبت نام: ارسال نام و نام خانوادگی + نام شهر + ایمیل (برای ارسال کارنامه کشوری) به سامانه پیام کوتاه مهرازی: 09212545134
 لیست کلاس های در حال ثبت نام :
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
1395/6/29
:: AutoCad - کد 9503
دوشنبه
15 الی 18
20 نفر
1395/5/31
:: اسکیس - کد 9502
یکشنبه و سه شنبه
17.30 الی 21
20 نفر
1395/6/5
:: فاز 2 معماری - کد 9502
پنجشنبه
18 الی 21
18 نفر
1395/5/30
:: V-ray - کد 9502
شنبه
15 الی 18
19 نفر
1395/5/29
:: Rhino - کد 9502
جمعه
15 الی 18
17 نفر