سرفصلهای دوره: • مبانی اسکیس و عناصر اولیه طراحی (نقطه، خط، اشکال، هاشور، احجام، فرم ها)؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو خطوط موازی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول سیستم تصویری، تصاویر هندسی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو کاربردی با دست آزاد شامل: پرسپکتیو یک نقطه ای، پرسپکتیو دو نقطه ای و پرسپکتیو سه نقطه ای؛ • اسکیس و تکنیک های راندو تک رنگ؛ • اسکیس و طراحی دست آزاد موضوعی فضاهای معماری و معماری داخلی. پروژه و تحلیل؛ • اسکیس و طراحی عناصر معماری و المان های محیطی و طبیعت پس از پایان این دوره هنرجویان توانایی های زیر را کسب می نمایند: • توانایی کار با قسمت های مختلف نرم افزار آباکوس • مدلسازی انواع سازه های ساختمانی اعم از سازه های سنتی مانند انواع طاق، انواع گنبد، انواع ستون، انواع دیوارچینی و ... • تحلیل های مورد نیاز مانند:  تأثیر وزن  تأثیر بارهای اضافی مانند برف و تزئینات ساختمانی  تأثیر نیروهای مضاعف مانند باد و ...  شبیه سازی و تحلیل زلزله پکیج کاربردی دو نرم افزار راینو و وی-ری ***** 36 ساعت **** دو روز در هفته سرفصلهای دوره: • مبانی اسکیس و عناصر اولیه طراحی (نقطه، خط، اشکال، هاشور، احجام، فرم ها)؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو خطوط موازی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول سیستم تصویری، تصاویر هندسی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو کاربردی با دست آزاد شامل: پرسپکتیو یک نقطه ای، پرسپکتیو دو نقطه ای و پرسپکتیو سه نقطه ای؛ • اسکیس و تکنیک های راندو تک رنگ؛ • اسکیس و طراحی دست آزاد موضوعی فضاهای معماری و معماری داخلی. پروژه و تحلیل؛ • اسکیس و طراحی عناصر معماری و المان های محیطی و طبیعت 1. آموزش در این بخش مفاهیم و روش های اولیه به صورت تکوینی و همراه با تمرین عملی انجام خواهد شد. - تقسیم بندی صفحه به کمک تا - گسترش مدولهای تاشو - احجام پیچشی - پوسته های سهموی و هشتی - خمش در صفحه 2. ساخت در این بخش هنرجویان باید بر اساس آموخته های بخش قبلی حجم و فرم جدیدی طراحی و اجرا کنند
 لیست کلاس های در حال ثبت نام :
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
1394/11/9
:: کارگاه ساخت فرمهای پایه معماری با اریگامی
جمعه
10 الی 19
20 نفر
1394/11/6
:: فاز 2 معماری - 9403
سه شنبه
17 الی 20
11 نفر
1394/11/4
:: Revit - کد 9405
یکشنبه
18 الی 21
16 نفر
1394/11/9
:: Rhino - کد 9406
جمعه
15 الی 18
20 نفر
1394/11/1
:: 3Ds Max - کد 9408
پنجشنبه
9 الی 12
10 نفر
1394/11/5
:: َAutoCad - کد 9410
دوشنبه
15 الی 18
19 نفر
1394/9/29
:: اسکیس - کد 9402 +++ آغاز شده ++
یکشنبه و سه شنبه
17.30 الی 20.30
0 نفر
1394/11/5
:: پکیج کاربردی (Rhino + Vray)
دوشنبه و پنجشنبه
18 الی 21
16 نفر
1394/7/17
:: پکیج مرمت
جمعه
9 الی 18
5 نفر
1394/7/26
:: فتوشاپ (گروه معماری) - کد 9404 +++ آغاز شده +++
سه شنبه
15 الی 18
0 نفر