پکیج 1: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی این پکیج بصورت فشرده در 38 ساعت برگزار می شود و در پایان دانشجویان به انتخاب خود در یکی از کارگاه های پست پرداکشن (برای دانشجویانی که فتوشاپ می دانند) و شیت بندی (برای دانشجویانی که در فتوشاپ ضعف دارند) شرکت می کنند. محور های ورکشاپ : ١. مرورى بر مبانى هنرهاى تجسمى كاربردى در عكاسى ٢. عادت زدايى ديدارى ٣. اصلاح خطاى تركيب بندى عكاس ٤. تجربه اى ديگر-گونه از ارتباط هنرمند و ابزار ثبت تصوير - جلسه اول: مبحث سوم - مبحث چهارم - جلسه دوم : مبحث پنجم - مبحث هشتم- مبحث نهم و... دوره فتوشاپ (Photoshop) طول دوره: 30ساعت - ---- استاد بهمن رئوفی این برنامه شامل منابع، دوره های آموزشی (کارگاه های درسی) بصورت حضوری و مجازی و برنامه آزمونها همراه با سیلابس آزمونهاست.
 لیست کلاس های در حال ثبت نام :
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
1395/5/28
:: آمادگی آزمون نظام مهندسی - نظارت و اجرا
5شنبه و جمعه
13 الی 18
20 نفر
1395/5/28
:: کارگاه عکاسی - نگاه خلاق و ثبت صحیح
5شنبه و جمعه
13 الی 15
20 نفر
1395/6/29
:: AutoCad - کد 9503
دوشنبه
15 الی 18
20 نفر
1395/5/31
:: اسکیس - کد 9502
یکشنبه و سه شنبه
17.30 الی 21
20 نفر
1395/6/5
:: فاز 2 معماری - کد 9502
پنجشنبه
18 الی 21
18 نفر
1395/5/14
:: فتوشاپ (گروه معماری) - کد 9502
پنجشنبه
12 الی 15
13 نفر
1395/5/30
:: V-ray - کد 9502
شنبه
15 الی 18
19 نفر
1395/5/29
:: Rhino - کد 9502
جمعه
15 الی 18
17 نفر
1395/5/14
:: 3Ds Max - کد 9502 «شروع شده»
پنجشنبه
9 الی 12
3 نفر
1395/5/15
:: Revit - کد 9502 «شروع شده»
جمعه
12 الی 15
2 نفر