لیست جزوات آموزشی
سفارش و خرید جزوات آموزشی :                        فیلتر بر اساس : 
  عنوانمشخصاتقیمتخرید
بافت دانشگاه شهید بهشتی (بازنویسی شده) - کد 34
گروه مرمت دانشگاه شهید بهشتی
سال 1387
210 صفحه
40000 تومان
معماری ایران از دید صاحب نظران ایرانی - کد 31
منا احسانگر
سال 1385
25 صفحه
5000 تومان
مجموعه تصاویر قدیمی بناهای تاریخی ایران - کد 30
گروه مرمت انجمن مهرازی ایران
سال 1387
صفحه
6500 تومان
درونگرایی و برونگرایی در معماری ایران - کد 29
سمانه حسنوی
سال 1385
47 صفحه
10000 تومان
جزوه معماری جهان - کد 27
دکتر دادخواه
سال 1391
صفحه
6500 تومان
سازه های سنتی - کد 26
دکتر تهرانی
سال 1391
صفحه
6500 تومان
سیر تحول و دگرگونی فرم و کالبد در معماری ایران - کد 25
آیدین جوانی دیزجی
سال 1385
101 صفحه
20000 تومان
فرم در معماری ایران (با تحلیل فرم بناهای پیش از اسلام) - کد 24
نازنین میلانی
سال 1385
55 صفحه
12000 تومان
مفهوم فضا در معماری ایران - کد 23
علیرضا گرکانی
سال 1385
71 صفحه
15000 تومان
معماری ایران از دید ویل دورانت - کد 22
رضوان راسخ - سارا زندی پویا
سال 1385
40 صفحه
8500 تومان
باغ و چهارباغ در معماری ایران - کد 20
محمد فرزانه
سال 1385
39 صفحه
8000 تومان
مقالات و پاورپوینتهای ویژه مبانی نظری - کد 19

سال 1392
صفحه
6500 تومان
نمادپردازی عدد 4 در معماری ایران - کد 18
محمدحسین پیش بین
سال 1385
31 صفحه
7000 تومان
بررسی و شناخت معماری ایران (از کهن تا پیش از اسلام) - کد 17
کبری قربانی
سال 1385
90 صفحه
19000 تومان
خلاصه کتاب "هنر ایران" - آندره گدار - کد 16
سعیده بیات
سال 1385
55 صفحه
12000 تومان
آسیب شناسی - کد 12
دکتر میرزا کوچک خوشنویس
سال 1385
31 صفحه
7000 تومان
معماری معاصر ایران - کد 10
دکتر میرزا کوچک خوشنویس
سال 1387
45 صفحه
7000 تومان
ویژه نامه های مجلات هفت شهر - کد 9
سازمان عمران و بهسازی
سال
صفحه
6500 تومان
مبانی نظری مرمت - کد 8
دکتر رضازاده
سال 1385
40 صفحه
9000 تومان
مبانی نظری مرمت - کد 6
دکتر میرزا کوچک خوشنویس
سال 1385
31 صفحه
7000 تومان
12