کارگاه Grasshopper

کارگاه معماری پارامتریک با گرس هاپر (Grasshopper Workshop)

 

طول دوره: 18 ساعت

 

سرفصلهای دوره:

 

■ جلسه اول 
ادبیات اولیه راینو و حرکت در محیط 
آموزش مقدماتی کامپوننت های پایه و ارتباط با راینو 
یک ساعت تمرین 
آشنایی با الگوریتم های مقدماتی
■ جلسه دوم 
آموزش الگوریتم متوسط - ده الگوریتم 
یک ساعت تمرین 
آموزش الگوریتم های متوسط رو به پیشرفته - ۸ الگوریتم پایه 
یک ساعت تمرین
■ جلسه سوم 
آموزش ۶ الگوریتم پیشرفته ۱
یک ساعت تمرین 
آموزش ۶ الگوریتم پیشرفته ۲
یک ساعت تمرین
●● آموزش کاملا پارامتریک و بدون نیاز به محیط راینو خواهد بود
●● پلاگین های lunch box و wb آموزش داده خواهند شد
 

 

استاد: مهندس کیا تدین