مدلسازی با Rhino

کارگاه مدلسازی با راینو (Rhinoceros Workshop)

 

طول دوره: 15ساعت

 

سرفصلهای دوره:

 

• مباحث پایه و اولیه

• آشنایی با محیط نرم افزار راینو
• مرور دستورهای راینو
• اصول طراحی و مدلسازی
• درک محیط نرم افزار راینو
• آشنایی با Panelling Tools (انجام کارهای مدولار)
• آشنایی با پلاگین کاربردی Visual arq (تبدیل Rhino به Revit)
• آشنایی با Rhino Nest (پلاگینی برای ماکت سازی)
 
هر جلسه متناسب با موضوع تمرین ارائه می شود
 

 

استاد: مهندس کیا تدین