فرم ثبت ایده

  * تکمیل تمام قسمت های فرم الزامیست و فرم های ناقص رسیدگی نخواهند شد .
   
نام و نام خانوادگی :
 تاریخ تولد :  / /
ایمیل :    
تلفن :
موبایل :    
میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی :
وضعیت شغلی :
 
آدرس :
 
خلاصه سوابق کاری :
   
تشریح ایده (فکر) :