فاز 2 معماری

   دوره طراحی نقشه های فاز 2 معماری (Detail Design of Architectural Drawing)

 

   طول دوره: 45ساعت

 

سرفصلهای دوره:

 

• جلسه اول:

     فاز 2 چیست؟

      لزوم اهمیت تولید نقشه های فاز 2 در پروژه های معماری
      مبانی فاز 2
      به واقعیت نزدیک کردن نقشه ها
      آشنایی با غلطهای مصطلح در تولید فاز 2
 
• جلسه دوم:
     نحوه هماهنگ نمودن نقشه های معماری با سازه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
     معرفی روند فاز 1 و 2
     فهرست و ترتیب تولید نقشه های فاز 2
     از کجا شروع کنیم و چه چیزهایی تولید کنیم
 
• جلسه سوم:
      علایم ترسیم در پلان
     انواع دیوارها نرده ها و دست اندازها
     سقف کاذب و نحوه نمایش عناصر بالای صفحه برش
     روش معرفی فضاها و بزرگنمایی و دیتیلها
     انواع درب و پنجره
 
• جلسه چهارم:
      معرفی مصالح مرسوم و مدرن
     مصالح مرسوم در نازککاری
     مصالح مرسوم در سفت کاری
 
• جلسه پنجم:
      واقعی کردن ابعاد و ضخامتها
     نحوه استفاده از نقشه های سازه
     نقشه خوانی و آشنایی با سیستمهای سازه ای
     تطبیق پلان ها با نقشه های سازه
     تطبیق مقاطع با نقشه های سازه
 
• جلسه ششم:
      نحوه استفاده از نقشه های تاسیسات
     نقشه خوانی و آشنایی اولیه با انواع سیستمهای گرمایش و سرمایش
     تطبیق پلانها با نقشه های تاسیسات و برق
     تطبیق مقاطع با نقشه های تاسیسات و برق
 
• جلسه هفتم:
      نحوه استفاده از نقشه های تهیه شده توسط نقشه بردار
     کنترل کدهای ارتفاعی
     مباحث مربوط به پلانها نماها و مقاطع
 
• جلسه هشتم:
     پلانهای اندازه گذاری
     پلانهای مبلمان
 
• جلسه نهم:
      پلانهای کفسازی
     پلانهای سقف کاذب
     پلان بام ، شیب بنده و سایت پلان
 
• جلسه دهم:
    نماها
 
• جلسه یازدهم:
    مقاطع
 
• جلسه دوازدهم:
      بزرگ نمایی و مباحث آن
     بزرگنمایی از فضاهای مرطوب
     بزرگنمایی پله
     بزرگنمایی رمپ
 
• جلسه سیزدهم:
     برش از دیوار
 
• جلسه چهاردهم:
    دیتیل ها
 
• جلسه پانزدهم:
    جدول نازککاری
     تیپ بندی درب و پنجره
 

استاد: مهندس شهرام برادران

 

استاد: مهندس احمد شیخی